image-not-available.png

Krzysztof Piwowarczyk

Name : Krzysztof Piwowarczyk

Software Role Publisher Type Year
Mozg Procesor (Unknown) Computer Adventure Studio Adventure: Text 1989
Smok Wawelski (Unknown) Krajowe Wydawnictwo Czasopism Adventure: Text 1987