image-not-available.png

Zbigniew Kasprzycki

Name : Zbigniew Kasprzycki

Software Role Publisher Type Year
Polskie Logo (Unknown) Krajowe Wydawnictwo Czasopism Programming: General 1987
Logo w Zadaniach (Unknown) Dyrekcja Szkolenia Ekonomicznego PTE Programming: General 1986